intro :
 Em C Em C Em
    Em
Panas nu sakieu mentrang
    C
Sugan teh moal rek hujan
Sono bogoh anu urang
    Em
Geuningan teu bisa manjang
    Em
Asa dina pangimpian
    C
Urang jadi pipisahan
Kadeudeuh nu nyangreud pageuh
    Em
Kiwari talina udar
    C
Urang teu bisa embung
      Em
Najan ka gandrung sagunung
    C
Urang teu bisa nolak
    Em
Najan duriat sajagat
    Em
Urang lir ibarat wayang
    C
Usik malik na ku dalang
Anu teu wasa teu weunang
      Em
Beureum hideung kumaha dalang
    Em
Apan hirup ngalakon
    C
Saperti dina sinetron
Caritana kedah pisah
    Em
Nya hamo bisa dipondah
    C
Urang teu bisa embung
      Em
Najan laput rasa gandrung
    C
Urang teu bisa nolak
      Em
Najan limpas ku ka beurat
      Am
Tarimakeun janten rangda
      Em
Akang pasrah jadi duda
    Am
Najan pait bari peuheur
    Em
Teu bisa di kumahakeun
  C
Ulah ceurik
    Em
Tong diceungceurikan
      Am
Takdir teu beunang dipungkir
      Em
Kadar teu bisa di singlar
    Am
Najan pada pada beurat
      Em
Meureun gurat keudah peugat
  C
Ulah ceurik
    Em
Tong diceungceurikan
    C
Wayahna cing tumarima
    C
Urang teu bisa kumah
    Em
Teu bisa kumaha