Witing klapa jawata ing ngarcapada
Salugune niki geng kobra
Pancen nyata
Kulo saking surakarta njajah nagri ngayogjakarta
[Intro]
C Am Dm G
C Am Dm G C
 C     Am       Dm       G
Ngayogjakarta, Kuthane aman, Berhati nyaman
 C     Am       Dm G      C
Kota seniman, Kota pelajar, Lan kabudayan
[SOLO]
2X
C Bb  F G  Bb C
G G# Bb C
G
    C
Malioboro trus ngidul kuwi kraton yogja
     C
Kantor pos gedhe ngarepe senisono
       Dm
Ning dhek mbiyen saiki wis ora ana
      C
Beteng vredeburg biyen panggonane landa
      C
Golek gudheg ning mijilan mesthi ana
      C
Ndelok munyuk lan gajah ning gembiraloka
      Dm
Arep santai ning laut bablas kidul kana
     C
Parangtritis, Parangndhog, Parangkusuma
  C      Am         Dm      G
Mbantul, Prajatamansari, Ben ra ucul yo digondheli
  C     Am     Dm G     C
Sleman sembada, Eman-eman marai gela
[SOLO]
2X
C Bb  F G  Bb C
G G# Bb C
G
     C
Tuku manuk ning ngasem sor pulau cemeti
    C
Kaliurang, Nggon adhem ning lereng merapi
   Dm
Cemilane jadah, Tempe bacem, Ngangeni
     C
Goa slarong ngelingake perang jaman kumpeni
     C
Gajah mada, Iain, Kalijaga, Uii
     C
Panggonane wong pinter sing pada setudi
     Dm
Stasiun tugu, Lempuyangan,Nggon kreta api
      C
Numpak sepur saka kana tekan ngendi-endi
     C     Am     Dm        G
Gunungkidul handayani,Bacut ucul angel nggoleki
     C    Am      Dm G         C
Kulonprogo binangun, Karo kanca mbok ya sing rukun
[Melodi] : 2X
      Am Em
      F C F Em
      Am C
 C      Am      Dm         G
Nga..yogjakarta, Kuthone aman, Berhati nyaman
 C     Am      Dm G       C
Kota seniman, Kota pelajar, Lan kabudayan
    C
Borobudur, Prambanan, Kuwi candhi gedhe
     C
Taman sari, Pemandian, Ning kari bekase
      Dm
Tari srimpi lan gambyong sakgamelane
      C
Yen ditonton mesti wae yo nyenengake
      C
Daerah yogja ono papat kabupatene
     C
Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kulonprogo batese
      Dm
Dalad, Sangi, Lan nyothe kuwi basa premane
      C
Yen takpikir aku mesthi kekelen dhewe
 C           Am       Dm         G
Sanga papat punjul enem, Menawi lepat nyuwun ngapunten
 C           Am     Dm G      C
Sanga papat punjul enem, Kulo niki lulusan pakem
      C
Sikil gudhig aja dikukur lan dithithil
      C
Tangan reget aja nggo uthik-uthik upil
      Dm
Sirah mumet lan ngelu padha ngombea pil
     C
Dadi uwong sing pinter aja dadi pokil
      C
Susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil
       C
Mbok ya anteng tangane, Aja padha nggrathil
     Dm
Benik ucul dondomi ben ora prithil
     C
Dadi uwong sing sugih aja dadi uthil
      C
Sikil gudhig aja dikukur lan dithithil
      C
Tangan reget aja nggo uthik-uthik upil
      Dm
Sirah mumet lan ngelu padha ngombea pil
     C
Dadi uwong sing pinter aja dadi pokil
      C
Susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil
       C
Mbok ya anteng tangane, Aja padha nggrathil
     Dm
Benik ucul dondomi ben ora prithil
     C
Dadi uwong sing sugih aja dadi uthil

Chord Genk kobra - Ngayojokarto